Главная

Мероприятия

Контакты

Перепика Ассоциации


Концепція розвитку інформаційного простору України 2020
Сайты партнеры

Профільний комітет Верховної Ради ухвалив рішення щодо розповсюд

  Дата: 17/03/2014

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації 12 березня 2014 року ухвалив рішення про розповсюдження в багатоканальних телемережах України програм іноземних мовників, які містять пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання національної, міжетнічної ворожнечі тощо.

 Наводимо повний текст цього рішення.

 Комітет з питань свободи слова та інформації
12 березня 2014 року
(протокол № 27)

 Про розповсюдження в багатоканальних телемережах України програм іноземних мовників, які містять пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання національної, міжетнічної ворожнечі тощо

 Відповідно до статті 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» на сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці України, стабільності в суспільстві в інформаційній сфері, в тому числі є намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації.

 Статтею 28 Закону України «Про інформацію» також передбачено, що інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

 Слід констатувати, що останнім часом масового характеру набуло поширення іноземними телерадіоорганізаціями відверто недостовірної інформації про події в Україні. У поширюваних телепередачах часто подається перекручена інформація, яка спрямована на маніпулювання масовою свідомістю, пропагує культ жорстокості, національної нетерпимості та дискримінації. Під час трагічних подій лютого 2014 року розпалювана в тому числі таким чином ворожнеча між громадянами України призвела до численних людських жертв, і одним з основних завдань суспільства на нинішньому етапі має стати рішуче недопущення такого в майбутньому.

 В переважній більшості випадків, подібні передачі транслюються мовниками країн, які не є учасницями Європейської конвенції про транскордонне телебачення,яку ратифікувала Україна. Тому держава не має об’єктивної можливості врегульовувати подібні проблемні питання із застосуванням передбачених названою Конвенцією міждержавних процедур.

 З іншого боку, поширення таких програм і передач не лише становить загрозу національній безпеці, як зазначено в статті 7 Закону України «Про основи національної безпеки України», але й містить ознаки складу злочину, передбаченого статтею 300 Кримінального кодексу України.

Нагадуємо, що відповідно частини другої статті 300 Кримінального кодексу України розповсюдження кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію тягне за собою кримінальну відповідальність. При цьому, як вбачається з частини третьої статті 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» розповсюдженням телерадіопрограм в багатоканальних телемережах займаються провайдери програмної послуги.

Відтак, поширення провайдерами програмної послуги у власних багатоканальних телемережах програм іноземних мовників, в яких пропагується національна нетерпимість та дискримінація, містить ознаки відповідного складу злочину за статтею 300 Кримінального кодексу України. За таких обставин, провайдери мають максимально відповідально ставитись до змісту пакетів програмних послуги, та не допускати розповсюдження в них суспільно небезпечної інформації, поширення якої визнається злочином згідно кримінального законодавства.

Водночас, відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» суб’єкт господарювання, який перебуває під юрисдикцією України, має на меті здійснювати ретрансляцію і отримав на це дозвіл від правовласника (виробника), який не підпадає під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, зобов’язаний адаптувати зміст призначених для ретрансляції програм до вимог законодавства України.

При цьому, ретрансляція іноземних телерадіопрограм, виробники яких підпадають під юрисдикцію країн-членів ЄС або країн-учасниць Європейської конвенції про транскордонне телебачення не обмежується, в тому числі не вимагається здійснення будь-яких не передбачених самою Конвенцією формальностей. Тому відсутність програми певного мовника в затвердженому Національною радою Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Конвенції, не є перешкодою в її поширенні в багатоканальній мережі за умови що такий мовник підпадає під юрисдикцію країни-учасниці Конвенції та отримав там відповідну ліцензію або інший дозвіл на мовлення. Принагідно зауважимо, що згаданий вище Перелік взагалі не може застосовуватись, оскільки не відповідає законодавству України та не внесений Міністерством юстиції України до Єдиного державного реєстру нормативних актів. Про недопустимість застосування вказаного Переліку окремо вказано в ухвалах Вищого адміністративного суду України від 25 липня 2013 року і від 13 грудня 2012 року, які набрали законної сили і є обов’язковими до виконання. Водночас, у випадку виявлення в програмах таких мовників інформації, забороненої до поширення в Україні, мають застосовуватись механізми, передбачені розділом VIII названої Конвенції.

Відтак, розповсюдження провайдером програмної послуги у власних телемережах іноземних програм, які не походять з країн-учасниць Конвенції, і одночасно з цим не є адаптованими до вимог українського законодавства та розповсюджують заборонену до поширення, суспільно небезпечну інформацію, суперечить вимогам статей 6, 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статті 28 Закону України «Про інформацію», статті 7 Закону України «Про основи національної безпеки України», та містить ознаки складу злочину, передбаченого статтею 300 Кримінального кодексу України.

З огляду на зазначене, керуючись статтями 13, 14, 17, 21, 33 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітет в и р і ш и в:


1. Визнати недопустимим поширення в багатоканальних телемережах України програм/передач іноземних мовників, які загрожують національній безпеці України та містять перекручену, суспільно небезпечну інформацію про події в Україні, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, національної ворожнечі, національної нетерпимості, дискримінації тощо.

2. Попередити провайдерів програмної послуги про кримінальну відповідальність за поширення ними у своїх телемережах телерадіопрограм, які пропагують культ жорстокості, національної нетерпимості та дискримінації.

 2. Роз’яснити провайдерам програмної послуги, що:
- відповідно до законодавства провайдери програмної послуги вправі без обмежень та додаткових формальностей розповсюджувати в своїх телемережах телерадіопрограми, первісна трансляція яких здійснюється мовниками, що підпадають під юрисдикцію країни-учасниці Європейської конвенції про транскордонне телебачення, або юрисдикцію іншої країни-члена Європейського Союзу;

- перелік програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", який затверджений рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №652 від 2 квітня 2008 року з наступними змінами і доповненнями, застосуванню не підлягає оскільки не зареєстрований Міністерством юстиції України та відсутній в Єдиному державному реєстрі нормативних актів;

- ретрансляція провайдером програмної послуги телерадіопрограми іноземного мовника, який не підпадає під юрисдикцію країни-учасниці Європейської конвенції про транскордонне телебачення, або юрисдикцію іншої країни-члена Європейського Союзу, і щодо якої відсутнє рішення про її адаптацію до законодавства України, здійснюється провайдером на власний ризик та під персональну відповідальність;

- поширення багатоканальними телемережами провайдерів програмної послуги суспільно небезпечної інформації, вказаної в статтях 300, 301 Кримінального кодексу України, є неприпустимим незалежно від того, чи міститься програма, передачах якої розміщена відповідна інформація, в ліцензії провайдера програмної послуги;

- у випадку, якщо суспільно небезпечна інформація первісно поширюється в програмах мовників, що підпадають під дію Європейської конвенції про транскордонне телебачення, поширення таких програм багатоканальними телемережами може бути обмежене на підставі індивідуального рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за наявності обставин, передбачених статтею 24 вказаної Конвенції;

 

- у випадку, якщо в пакетах програм провайдера програмної послуги будуть виявлені програми іноземних мовників, які розповсюджуються без передбаченої законом адаптації і при цьому вони містять заборонену до поширення інформацію, яка, зокрема, загрожує національній безпеці України, пропагує війну, насильство, жорстокість, розпалювання міжетнічної ворожнечі, національної нетерпимості або дискримінації, Комітет з питань свободи слова та інформації або його окремі члени будуть звертатись до правоохоронних органів з метою ініціювання відповідних кримінальних проваджень.

3. Рекомендувати Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення під час здійснення наглядових повноважень ретельно вивчати повідомлення про розповсюдження (ретрансляції) в багатоканальних мережах України програм окремих іноземних мовників, в яких поширюється інформація, що загрожує національній безпеці України, пропагує війну, насильство, жорстокість, розпалювання міжетнічної ворожнечі, національної нетерпимості або дискримінації, та забороняти ретрансляцію відповідних програм (телеканалів) на підставі мотивованих рішень.

4. Рекомендувати Апарату Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, на час відсутності повноважного складу Національної ради, надсилати до Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації всі виявлені в ході моніторингів дані про порушення провайдерами програмної послуги вимог щодо заборони поширення суспільнонебезпечної інформації, поширення якої містить ознаки відповідних складів злочинів (пропагує війну, насильство, жорстокість, розпалювання міжетнічної ворожнечі, національної нетерпимості або дискримінації, а також поширення порнографічної продукції).

5. Дане рішення оприлюднити на веб-сайті Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації і через засоби масової інформації.


6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову підкомітету з питань телебачення і радіомовлення Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації М. Княжицького.

 

 Голова Комітету             Микола   ТОМЕНКОЗвернення керівництву Медіа Група Україна
30/12/2014  [подробнее..]
Решение Национального совета Украины
11/12/2014  [подробнее..]
Программа
16/10/2014  [подробнее..]
Всеукраїнська нарада операторів телекомунікацій і провайдерів
16/10/2014  [подробнее..]
Sigma Bleyzer,компания Воля, Телекоммуникационная палата Украины
28/11/2013  [подробнее..]
Новости
Асоціації провайдерів* оприлюднили Меморандум щодо захисту не
08/02/2015 [подробнее..]
Общественные организации поддерживают отмену незаконных решений
06/11/2014 [подробнее..]
Профільний комітет Верховної Ради ухвалив рішення щодо розповсюд
17/03/2014 [подробнее..]
Защита рынка платного телевидения
13/07/2012 [подробнее..]
О деятельности коммунального предприятия «Киевжилспецэксплуатаци
12/07/2012 [подробнее..]
ДИВНА КАЗКА
06/07/2012 [подробнее..]
Показать новости:


Продвижение сайта от студии Advertising for Business